Προϊόντα - Υπηρεσίες

Η εταιρία

Το κέντρο ψηφιακών εκτυπώσεων Entypo είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις στις εκτυπώσεις και την παροχή υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη. Από την ίδρυσή της το 2003, η εταιρία έχει αναπτυχθεί σε αρκετούς τομείς και προϊόντα στον κλάδο των ψηφιακών εκτυπώσεων.

Παράλληλα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών όσο και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις παρουσίασης και υποστήριξης των μικρομεσαίων αλλά και ανωνύμων επιχειρήσεων.

Το 2010 το κέντρο ψηφιακών εκτυπώσεων Entypo προχώρησε σε ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών σε υπηρεσίες και εκτυπώσεις. Διαθέτει εκπαιδευμένα άτομα, που με συνέπεια, εμπειρία και την απαραίτητη υποδομή σε τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να αναλάβει και να ολοκληρώσει με επιτυχία άμεσα, εργασίες χωρίς περιττές συνεννοήσεις με πολλαπλούς προμηθευτές.