You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GDPR - Όροι Χρήσης
GDPR
Η Entypo-Printshop / Αϊβάτογλου Βαλσαμή, σε συμμόρφωση με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (GDPR), προσάρμοσε την Πολιτική περί επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις διαδικασίες της, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία στους συναλλασσόμενους με εκείνην.

Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σας για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος σας, με δεδομένο ότι είστε στο πελατολόγιο μας.

Η εταιρία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση παραγγελίας. Οι πληροφορίες αυτές είναι: Όνομα - Επώνυμο - Διεύθυνση – Φορολογικά στοιχεία - Τηλέφωνο - Ε-mail - Ταχυδρομικός Κώδικας - Περιοχή - Πόλη – Χώρα.

Αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία περίπτωση σε πώληση ή ενοικίαση προς τρίτους των δεδομένων αυτών και θα χρησιμοποιούνται νόμιμα, σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ως νομικό πρόσωπο και πελάτες μας όπως πάντα έχετε το δικαίωμα, εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mail από εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο email info@entypo-printshop.gr γραπτός, προκειμένου να σας διαγράψουμε από τη λίστα παραληπτών. Η ασφάλεια και ο σεβασμός των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας μας η οποία κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες οι οποίοι δεν εντάσσονται στις προβλέψεις του σχετικού κανονισμού.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της ομάδας Entypo Printshop. Η ιστοσελίδα σας παραθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας προσφέρει για έντυπο και διαφημιστικό υλικό. Η επίσκεψη σας και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα.

Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο και καθορίζει τους σκοπούς για την συλλογή και επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ του Θωμά που εδρεύει στην Αγ. Δημητρίου 25, Εύοσμος με ΑΦΜ 073496720, τηλέφωνα 2310 700627, 2310 700637 και email info@entypo-printshop.gr.
Εύρος, Επιλεξιμότητα και Αποδοχή των Όρων Χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι προκειμένου να επωφεληθείτε των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας εγγυάστε ότι έχετε φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ενηλικότητας και έχετε τα δικαιώματα, την εξουσία διάθεσης και την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Αν δεν πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
Απαγορευμένες Ενέργειες
Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικουρείτε ή ενθαρρύνετε άλλους να μεταδίδουν, ανεβάζουν, ποστάρουν, αποστέλλουν email, ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστούν διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα περιεχόμενο χρήστη το οποίο:

• είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ανακριβές, παρεμβαίνουν στην ιδιωτικότητα φυσικού προσώπου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβλαβές υλικό στα συμφέροντα τρίτων μερών.

• είναι εμπιστευτικό ή δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό λόγω νομικών ή κανονιστικών περιορισμών ή συμβατικών υποχρεώσεων.

• για το οποίο έχετε αποζημιωθεί ή έχετε λάβει οποιαδήποτε παροχή από τρίτο συμβαλλόμενο μέρος.

• προσβάλλει οποιαδήποτε πατέντα, κατοχυρωμένο σήμα, προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό δικαίωμα τρίτου μέρους.

• προωθεί ανταγωνιστική με την Ιστοσελίδα επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδέει με ιστοσελίδα ανταγωνιστικής επιχείρησης.

• περιέχει οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβές πρόγραμμα που στοχεύει στο λογισμικό του υπολογιστή (trojan/malwareκλπ.), προεκλογική ή πολιτική εκστρατεία και ενημέρωση, αθέμιτη ή παράνομη διαφήμιση, πορνογραφικό ή προωθητικό υλικό , οποιαδήποτε μορφή μαζικής αποστολής email ή οποιαδήποτε μορφή spam.

• χρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο την σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.
Περιεχόμενο Ιστοσελίδας
Εμπορικά Σήματα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ευρεσιτεχνίες & Προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή έργων της διανοίας.

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα αποτελούν προϊόν της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Entypo-Printshop και των αντίστοιχων αδειών χρήσης εκ μέρους των Παρόχων των εν λόγω προϊόντων της διανοίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται: στην αισθητική όψη και στην αντίληψη που προκύπτει από την χρήση της Ιστοσελίδας, το κείμενο, εικόνες, γραφικά, οπτικοποιημένα μέσα, βίντεο, ηχητικά μηνύματα, ήχους, άρθρα, σύμβολα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό οποιασδήποτε μορφής, και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άϋλο αγαθό είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα (περιληπτικά: Περιεχόμενο Ιστοσελίδας). Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή διαγράφει από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως ανωτέρω περιγράφεται δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν όλο ή εν μέρει, για κανέναν εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή, προηγούμενη και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας. Η εν λόγω εκμετάλλευση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναπαράσταση, πώληση, μεταπώληση, πρόσβαση ή οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση. Αντίστοιχα δεν καθίσταστε με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχος άδειας ή δικαιώματος εμπορικής χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή, έγγραφη και προηγούμενη συναίνεση της Entypo-Printshop. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη ρητώς αποδεικνύουσα την συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και των αντίστοιχων παρόχων, και ενδέχεται να γεννά νομικές αξιώσεις για καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Ιστοσελίδας ή των αντίστοιχων παρόχων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Περιορισμένη άδεια χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση.

Οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή με ρητώς προκύπτουσα συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου οδηγεί στην ακύρωση της εν λόγω περιορισμένης χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Ευθύνη και Εγγυήσεις
Παρόλο που η Ιστοσελίδα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ορθό και νόμιμο, η ακρίβεια του περιεχομένου δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό. Κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για την νομιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα ή αυθεντικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Η Entypo-Printshop δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αδικοπρακτική ή παρακολουθηματική ζημία ή απώλεια.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσετε μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στον υπολογιστή σας ή την οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων στο λογισμικό ή στον αποθηκευτικό χώρος του υπολογιστή σας η οποία θα είναι αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ιών.

Η Ιστοσελίδα δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή αδυναμία εφαρμογής οποιουδήποτε όρου του παρόντος που θα προκύψει ως αποτέλεσμα έκτακτης ανάγκης πέρα από τον έλεγχο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι αποκλειστικά) απεργίες ή άλλων εργατικών διαφορών, έλλειψη πόρων, πυρκαγιάς ή έκρηξης, θεομηνίας, πολέμου και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση υπερβαίνει τα όρια της προβλεψιμότητας του μέσου ανθρώπου.
Επίλυση Διαφορών
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα νομηματοδοτούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Επικαιροποίηση των παρόντων όρων
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει τμήματα των εν λόγω Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση. Παρόλα αυτά σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών, ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στην αρχική σελίδα της Entypo-Printshop και θα τίθενται σε εφαρμογή 15 ημέρες μετά την δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε πίσω στους εν λόγω Όρους Χρήσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών.
Διαδικασία παραγγελίας
Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

1ο βήμα: επιλέγετε το προϊόν ή την υπηρεσία που θέλετε να συναλλαστείτε.

2ο βήμα: Εγκρίνετε την μακέτα σε περίπτωση παροχής δημιουργικού από την Entypo-Printshop.

3ο βήμα: επιλέγετε το παραστατικό όπου έχετε την δυνατότητα απλής απόδειξης λιανικής ή τιμολόγιο.

4ο βήμα: επιλέγετε τον τρόπο αποστολής με παραλαβή από το κατάστημα ή αποστολή με courier, ΕΛΤΑ ή άλλο μεταφορικό μέσο.

5ο βήμα: επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής όπου έχετε την δυνατότητα επιλογής με μετρητά στο κατάστημα, αντικαταβολή, πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει μετά την κατάθεσή σας να στείλετε με e-mail στο info@entypo-printshop.gr το αποδεικτικό της κατάθεσης σας. Έτσι ολοκληρώνεται η παραγγελία σας.

Think before you print!
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Θα σας παρακαλούσαμε να ελέγχετε επιμελώς την ορθότητα όλων των στοιχείων (σχεδιαστικά, ορθογραφικά, και συντακτικά) στα δείγματα που σας αποστέλλουμε, καθώς δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στην εκτύπωση, το σχέδιο ή τη μακέτα, έπειτα από δικό σας έλεγχο και επιβεβαίωση έγκρισης για προώθηση στην παραγωγή.

Το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνονται. Εάν δεν είστε ο ενδεδειγμένος παραλήπτης, οφείλετε να μην το αντιγράψετε, αναμεταδώσετε, χρησιμοποιήσετε ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του.

Οφείλετε να ενημερώσετε τον αποστολέα του μηνύματος για την εσφαλμένη λήψη του και αμέσως να διαγράψετε το αντίγραφο από το σύστημά σας. O παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη ιού στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα συνημμένα σε αυτό αρχεία.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram, Pinterest και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου, με τους εκάστοτε εφαρμοζόμενους Όρους Χρήσης και την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου, και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψή σας στους ιστότοπους μας, πρέπει πριν την είσοδό σας σε αυτούς, να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.
Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι cookies – κι εδώ σας δείχνουμε πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε.

(1) Cookies που διασφαλίζουν τη χρήση της σελίδας – αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στη σελίδα μας και να χρησιμοποιήσετε λειτουργικότητές μας.

(2) Cookies που μετρούν τα στατιστικά πλοήγησης – αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε και να αναλύουμε πώς οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τη σελίδα μας, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τη λειτουργικότητά της και την εμπειρία αγορών σας.

(3) Cookies προτιμήσεων του χρήστη όταν πλοηγείστε – αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (ποια προϊόντα βλέπατε), ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας όσο καλύτερη γίνεται και, κυρίως, πιο προσωπική.

(4) Cookies στόχευσης ή διαφήμισης – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στο να δείχνουμε διαφημίσεις που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις προτιμήσεις σας – αλλά όχι μόνο. Μέσω αυτών, διασφαλίζουμε ότι δεν θα σας δείχνουμε συνέχεια διαφημίσεις, αλλά θα μπορούμε να περιορίζουμε τον αριθμό που τις βλέπετε, ώστε και να μη σας κουράζουμε αλλά και να έχουμε πιο αποτελεσματικές καμπάνιες.

Χρησιμοποιώντας τη σελίδα μας, συμφωνείτε να τοποθετήσουμε τέτοιου είδους cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά όταν θα μας ξανα-επισκεφθείτε στο μέλλον. Αν θελήσετε να διαγράψετε αυτά τα cookies που είναι στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κάνετε πολύ απλά πηγαίνοντας στην ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι αν διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies που λαμβάνετε, η εμπειρία πλοήγησής σας μπορεί να επηρεαστεί και να μην μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τις πλήρεις δυνατότητες της σελίδας μας, και τελικά να χάσετε την ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης του cultaelia.com, την οποία είμαστε πολύ περήφανοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Google Analytics
Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά, θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνσή σας IP θα περικοπεί από την Google, αλλά μόνο εντός των Κρατών Μελών της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης ΙΡ διεύθυνση αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν σχετίζει την ΙΡ διεύθυνση που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας με άλλα στοιχεία που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies, επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή και χρήση στοιχείων από την Google (των cookies και της IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη προγράμματος πλοήγησης μέσω του ακολούθου συνδέσμου:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:

• https://www.google.com/analytics/terms/us.html
• https://www.google.de/intl/en–GB/policies
Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ανεξάρτητης Αρχής, για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση: www.dpa.gr.
Αλλαγές στην πολιτική
Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική, δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα, σε τακτική βάση. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε επικοινωνώντας μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα να παύσετε αυτές, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα ακολουθώντας τις οδηγίες.