Προϊόντα - Υπηρεσίες

Service Book

service_book_entypo

Service Book

Το έντυπο αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες του συνεργείου αυτοκινήτων, γιατί σε αυτό γίνεται καταγραφή όλων των υπηρεσιών και εργασιών που γίνονται σε κάθε πελάτη τους ώστε να γνωρίζουν την κατάσταση του αυτοκινήτου.

Πρέπει να έχει μια όμορφη παρουσίαση γιατί αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής εικόνας μιας επιχείρησης, προσδίδει κύρος και ενισχύει τη σοβαρότητά σας προς τους πελάτες σας.

Σχετικά Προϊόντα